De kleuterschool
In 4 klaslokalen geven 4 gediplomeerde onderwijzers  les aan jonge kleuters om hun de Franse taal te leren.
Een noodzakelijke stap voor hun verdere studies. De officiële voertaal is Frans maar alle kinderen spreken een plaatselijk dialect.
Tevens kunnen de kinderen ook gebruik maken van de speeltuin.
U kan ons steunen op verschillende manier. Bekijk wat mogelijk is.
Steun ons